SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Reklamacje dotyczące towaru

PRO-TECH Damian Sadowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, można kierować: pisemnie na adres PRO-TECH Damian Sadowski, Powstania Styczniowego 10, 16-070 Choroszcz; mailowo na adres sklep@protech-sklep.pl bądź reklamacje@protech-sklep.pl. PRO-TECH Damian Sadowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

PRO-TECH Damian Sadowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

pixel